top of page

Impresszum

A domain tulajdonosa:

HSC Kft. ügyvezető cégtulajonos

A tartalom szolgáltatók:

HSC Kft. megbízása alapján Google Inc. (USA)

Szerkesztő:

HSC Kft. weblapszerkesztő munkatársa, illetőleg a szolgáltatók support személyzete

Elérhetőségek:

"Kapcsolat" menüpontnál, illetőleg adatkezelési szabályzatban.

Jogi nyilatkozat

A HSC Kft. weboldalain (www.hsckft.net oldalon) található összes képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag a HSC Kft. kifejezetten erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Változtatás joga minden esetben fenntartva.

A HSC Kft. kizárja felelősségét azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információtovábbítási késedelem, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba, illetve más hasonló, vagy egyéb okokból származnak.

A HSC Kft. kizárja felelősségét a kiskorú személy általi, illetve egyéb hozzájárulás, beleegyezés hiánya nélküli regisztráció miatt.

A honlapon található információk jóhiszeműen, kizárólag tájékoztató célt szolgálóan kerültek elhelyezésre. A tájékozódáson kívüli egyéb célokra nem lehet ezen információkat használni, erre építeni. Az információk pontosságára, teljességére a HSC Kft. nem ad garanciát. Sem a  Kft., sem alkalmazottaink, sem megbízottaink nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve akár bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy egyéb következményi veszteséget is), amelyek a honlapra történő belépésből, vagy ennek használatából erednek.  

 

A HSC Kft. a honlap tartalmának változtatási jogát fenntartja. Azaz bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen a honlapján, mindezt előzetes figyelmeztetés nélkül.

Adatvédelmi nyilatkozat

A HSC Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelve gondoskodik a weboldalai (www,hsckft.hu) használata során tudomására jutott személyes adatok biztonságáról, azok biztonságos kezeléséről, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a HSC Kft.-hez, ezt önként teszi, (pl. személyes adatai megadásával regisztrál a weboldalon), egyúttal feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a HSC Kft. az ügylet jellege által meghatározott adminisztrációs célból nyilvántartsa, kezelje. Az adatok céljáról az adatkezelést megelőzően az adatot megadó személy teljes körű tájékoztatást kap. Kifejezett ez irányú hozzájárulás esetén a HSC Kft. jogosult marketing tartalmú megkeresések eljuttatására az Ön által megadott elérhetőségre. Az adatokat az érintett írásban (a HSC Kft. elérhetőségének címre) benyújtott – kifejezetten erre irányuló – kérésére töröljük az adatbázisból.

A HSC kft. tiszteletben tartja és védi a honlapja látogatói személyes adatait, és mindent megtesz, hogy a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az elvárható legnagyobb biztonsággal kezelje, sértetlenségét biztosítsa, kompromitálódását megakadályozza, és biztosítsa, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására, birtokába. Személyes adataihoz HSC Kft. vezetői, illetőleg kijelölt munkatársai férhetnek hozzá, akik a jelzet adatok kijelölt adatkezelői, és csak olyan mértékig, ami feladatuk ellátásához szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a HSC Kft. mindent elkövet az adatok biztonságos kezelésének érdekében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak esetleges megsértése esetén akár az adatkezelő székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

A szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg, a honlap böngészésével, regisztrációval, vagy űrlap kitöltésével a felhasználó kijelenti, hogy a felhasználói feltételeket, illetve az adatvédelmi és jogi nyilatkozatot megismerte és elfogadta, az ellen kifogást nem emel.

bottom of page